1. DEFINIȚII

Vânzător:
Autoglobus 2000 srl- persoană juridică de naționalitate română
Cod unic de înregistrare fiscală:RO14572649
Număr înregistrare Registrul Comerțului:J35/530/2002
Sediu Social: Timișoara, Calea Șagului nr. 201, jud. Timiș
Telefon: 0256 400 700; Fax: 0256 400 701
Email: office@autoglobus.ro

Cumpărător– persoana fizică / juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.
Client– persoana fizică / persoana juridică care are sau obține acces la Informații, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către vânzător (electronic, telefonic, etc)
Cont– secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător.
Site– domeniulautoglobus.roși subdomeniul acestuia piese.autoglobus.ro.
Comandă– un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.
Bunuri și Servicii– orice produs său serviciu, menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.
Campanie– acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.
Contract– reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
Informații
• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
Document– prezentele Termene și Condiții.
Newsletter– mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
Tranzacție– încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Vânzător, Cumpărătorului, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificații– toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.
2.3. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.
2.4. Informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. CONDIȚII DE VÂNZARE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Cumpărător. Pentru motive justificate Vânzătorul își rezerva dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Vânzătorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de Bunuri și/sau Servicii sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „Contact” din Site. Vor fi excluse din Site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
3.4. Vânzătorul poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în RON și includ T.V.A.
3.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Informațiile prevăzute pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului sau a partenerilor acestuia, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
5.2. Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricăror informații în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricăror informații în afară Site-ului, decât cu acordul scris expres al Vânzătorului.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plată prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către Vânzător, în cazul plății online;
- datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comandă este achitata, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile.
6.7. În cazul în care un Bun și/său Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

7. EXCEPȚII DE LA DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
 • furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
 • furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgențe de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. Pentru mai multe detalii consultați Politica de confidențialitate Autoglobus disponibilă pe următorul link: https://piese.autoglobus.ro/ro/politica-de-confidentialitate-i-2

9. PREȚ ȘI MODALITATE DE PLATĂ

9.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul Site-ului sunt exprimate în RON și includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
La momentul actual modalitățile de plată acceptate sunt:

 • numerar sau card bancar la sediul Autoglobus din Timișoara, Calea Șagului 201, dacă Cumpărătorul optează pentru ridicarea produselor de la sediu;
 • ramburs la curier, dacă Cumpărătorul optează pentru livrarea prin curierat rapid.

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunurile și/sau Serviciile vândute, după confirmarea plătii, odată cu livrarea acestora și/sau în format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător.
9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său.

10. LIVRAREA

10.1. Vânzătorul va livra Bunurile la sediul Autoglobus din Timișoara, Calea Șagului 201 sau prin curierat rapid.
10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.
10.4. Detaliile de livrare a Bunurilor/Serviciilor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.
10.5 Toate produsele ce pot suferi daune pe timpul transportului (faruri, lămpi, jante) se vor trimite cu deschidere colet. Este obligația clientului de a verifica conținutul coletului, orice reclamație ulterioară nu va fi luată în considerare.

11 GARANȚIA

11.1. Bunurile comercializate de Vânzător, beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
11.2. Pentru Bunurile comercializate de Vânzător, certificatele de garanție sunt emise direct de producătorii/distribuitorii acestora. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului certificatul de garanție aferent Bunurile vândute, odată cu livrarea acestora și/sau în format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător.
11.3. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent Bunurilor vândute, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

12.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plații din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

13. RĂSPUNDEREA

13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul său oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14. FORȚĂ MAJORĂ

14.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
14.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

15. Legea aplicabilă – Litigii

15.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din județul Timiș.
Ne rezervăm dreptul de a nu onora, din motive obiective, integral comenzile cantitativ și valoric și de a anula comenzile și cererile de preț, care nu sunt conforme cu regulile de funcționare ale acestui site. Prețurile afișate sunt valabile în limita stocului disponibil la furnizor și a prețului de intrare.
Toate informațiile acestui site vă sunt oferite cu bună credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. Nu garantăm că informațiile sunt exacte, complete sau obiective, de aceea nimeni nu trebuie să se bazeze pe ele pentru nici un scop. Informația prezentată poate include informații eronate de ordin tehnic sau erori de tastare. Ca urmare acestor considerente, comenzile pot fi sau nu pot fi onorate, iar dvs. puteți anula oricând comanda, dacă produsele recepționate nu sunt conform datelor prezentate pe site. De asemenea toate imaginile prezentate pe acest site sunt cu caracter informativ și pot fi diferite față de produsul în sine.
Pentru a avea o gamă cât mai largă de produse, marea majoritate a producătorilor, ambalează și produsele altor producători și drept consecință nu se poate ști exact pe ce producător este produsul comandat, decât după sosirea din depozit și verificarea lui de către unul dintre procesatorii noștri. Rămâne la latitudinea dvs. dacă doriți să anulați comandă sau nu, deoarece produsul ambalat nu este conform dorințelor dvs.

16. RETURUL

16.1. Dreptul de retur se face conform OUG 34/2014 art. 9/1 în termen de 14 zile - condițiile și modalitățile de exercitare a dreptului de retur, pentru cazurile prevăzute în prezența ordonanță, sub forma clauzei următoare: "consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afară spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere".

16.2. Înainte de expirarea perioadei de retur, consumatorul informează vânzătorul cu privire la decizia să de retragere din contract, în scris la adresa de e-mail piese@autoglobus.ro sau folosind formularul de contact din Site.

16.3. Conform legislației în vigoare, dreptul de retur este aplicabil doar clienților persoane fizice.

16.4. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de către client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 14 zile de la primirea returului.

16.5. Returul se va face prin aceiași modalitate ca la expediere, curierat rapid la adresa: Autoglobus 2000 srl, Calea Șagului 201, Timișoara, 300517, jud. Timiș.

16.6. Produsele returnate trebuie ambalate corespunzător pentru a fi protejate la transport și pentru a proteja ambalajul original al acestora.

16.7. Nu solicitați contravaloarea produselor returnate în sistem ramburs. Acestea se vor returna după recepționarea produselor de către reprezentanții noștri.

16.8. Nu se acceptă la retur:

 • Produsele cu ambalajul deteriorat, fără etichetele și inscripționările specifice
 • Produsele care nu se afla în ambalajul original în care au fost livrate
 • Produsele lipsite de accesoriile și componentele originale
 • Produsele care prezintă urme de montaj, vopsire sau sudură
 • Lichide auto (uleiuri motor, transmisie, lichid frână, etc.)